Số điện thoại

02342217888

Địa chỉ

31 Bùi Xuân Phái, P.Thủy Dương, Thị Xã Hương Thủy, Huế

Tên khách sạn

THANH PHUONG HOTEL

Email

thanhphuonghotelhue@gmail.com

1
Bạn cần hỗ trợ?
Liên hệ